ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

สอบข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร เม.ย. 62 ประกาศรับสมัคร และจัดสอบ มิ.ย. 62

การสอบสรรหาข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร จะประกาศรับสมัครในเดือนเมษายน 2562 และจัดสอบในเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมหารือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ได้มีการเปิดข้อมูลในส่วนของการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้
โดยประมาณเดือนเมษายนจะประกาศรับสมัคร 

ช่วงเดือนมิถุนายนจะดำเนินการสอบ
และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ

สำหรับท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ขอให้เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันไว้…

อ้างอิงข้อมูลจาก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook