ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น กสถ. กำหนดประกาศรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมจัดสอบ

สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น กสถ. กำหนดประกาศรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมจัดสอบ ส่วนสายงานผู้บริหารเมษายนประกาศรับสมัคร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมหารือข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief)

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดช่วงเวลาการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ไว้

โดยประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะประกาศรับสมัคร
ช่วงเดือนมีนาคม 2562 จะดำเนินการรับสมัคร
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 จะดำเนินการสอบ
และช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 จะประกาศผลสอบ

ทั้งนี้ ในส่วนของการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดช่วงเวลาไว้
โดยประมาณเดือนเมษายนจะประกาศรับสมัคร
ช่วงเดือนมิถุนายนจะดำเนินการสอบ
และช่วงเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสอบ

อ้างอิงข้อมูลจาก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook