ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก “จัดสอบ-ออกข้อสอบ” บรรจุข้าราชการท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือก “จัดสอบ-ออกข้อสอบ” บรรจุข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2561

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก
ซึ่งตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 นั้น

การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเสนอราคา รวมเป็นเงินทั้งสิน 92,000,000 บาท เฉลี่ยคนละ 230 บาท โดยประมาณการจำนวนผู้สมัครสอบ 400,000 คน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook