ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

ประธาน กสถ. เปิดเผยคาด “เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น” เดือนพฤศจิกายนนี้

ร.ศ.อัษฎางค์ ประธาน กสถ. เปิดเผยคาดว่า”เปิดระบบออนไลน์ – รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น” เดือนพฤศจิกายนนี้

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยที่ประชุมได้ลงมติให้รองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เป็น “ประธาน” คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

และในการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ดังกล่าวยังได้เห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและอัตราว่างที่จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 66 ตำแหน่ง 8,164 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 1,002 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง 6,161 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 สาขาวิชาเอก 1,001 อัตรา

ขั้นตอนต่อไป กสถ. จะได้รายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ต่อไป และจะได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหาและจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐดำเนินการสอบแข่งขันต่อไป

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์มติชน คาดว่าจะสามารถเปิดระบบรับสมัครออนไลน์ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ คงต้องรอติดตามความคืบหน้าในการประชุม ก กลางท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 กันยายนนี้ โดยจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 66 ตำแหน่ง 8,164 อัตรา จากนั้นจึงจะสู่ขั้นตอนการสรรหามหาวิทยาลัยของรัฐมารับหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันต่อไป

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook