ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

อธิบดีกรม สถ. ยืนยันแล้ว! “เปิดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่น รอบ2 แน่นอน”

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยันแล้ว! “มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น รอบ2 แน่นอน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลถึงความคืบหน้าในการจัดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 (ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความต้องการ และไม่มีผู้สอบได้ขึ้นบัญชีไว้)

ซึ่งล่าสุดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องของการสอบแข่งขันรอบ 2 ในตำแหน่งที่ผู้สอบได้ไม่พอสำหรับความต้องการ ว่าจะเปิดภายในปีนี้หรือไม่

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบว่า “การสอบรอบ 2 มีสอบแน่นอนครับ ในอนุกรรมการฯ ได้มีการหารือกันแล้ว เพียงแต่ห้วงเวลาใดขออนุญาตให้เป็นไปตามลำดับขั้นของการดำเนินการคือให้ ก กลางอนุมัติก่อนถึงจะชัดเจนแน่นอนและประกาศได้”

ชุมชนคนท้องถิ่น ได้ติดตามข้อมูลในเรื่องนี้ พบว่า สำนักงาน ก กลาง ท้องถิ่น ได้ออกหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) “ให้สำรวจตำแหน่ง-อัตราข้าราชการว่าง” เพื่อเตรียมจัดสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยให้รายงาน ก กลาง ท้องถิ่น ภายในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้

ดังนั้น เมื่อฝ่ายเลขาฯ ก กลาง ท้องถิ่น ได้รับทราบข้อมูลตำแหน่งและอัตราว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องการแล้ว จึงเป็นขั้นตอนการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ก กลาง ท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจัดสอบต่อไป

สรุปแล้ว … ปลายเดือนกรกฏาคมนี้ โปรดติดตาม การประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 หรือไม่ อย่างไร

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook