ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

ปลัดปรีชา กรรมการ ก กลาง เปิดเผย “กสถ. เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2561”

ปลัดปรีชา กรรมการ ก กลาง เปิดเผย “กสถ. เตรียมเปิดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2561”

วันนี้ (วันที่ 22 พฤษภาคม 2561) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  ณ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น 2  ห้อง 2  สถ.

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และในฐานะกรรมการ ก.จ. และกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในวันนี้ และฝากประชาสัมพันธ์มา ดังนี้

ข่าวดีสำหรับลูกหลาน เตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป วิชาการ ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และ อบจ.ทั่วประเทศ ประจำปี 2561 เร็วๆนี้

หมายความว่าในขณะนี้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้เตรียมดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อเตรียมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี  2561 ในสายงานประเภททั่วไป (วุฒิ ปวช. / ปวส.) สายงานประเภทวิชาการ (วุฒิระดับปริญญา) และตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

ในเร็วๆ นี้ ขอให้ท่านที่สนใจโปรดเตรียมตัวให้มีความพร้อม !
ความคืบหน้าประการใด ชุมชนคนท้องถิ่นจะติดตามและรายงานให้ทราบอีกครั้ง.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook