ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

กรม สถ. เตรียมออกหนังสือสอบถามความประสงค์ อปท. “จัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย”

พฤษภาคม – มิถุนายนนี้ … กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมออกหนังสือสอบถามความประสงค์ อปท. “มอบ กสถ. จัดสอบบรรจุครูผู้ช่วย”

ตามที่เว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเตรียมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 นั้น จากข้อมูลที่ประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ได้พูดถึงเรื่องนี้และได้ระบุคาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ ประมาณกลางปี 2561 ซึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลน ครู ช่าง การเงินการบัญชี จัดเก็บรายได้ ฯลฯ โดย กสถ. จะทำหนังสือสอบถามมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันหรือยกเลิกความต้องการ

ในกระทู้นี้ ชุมชนคนท้องถิ่น จะขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มีแนวโน้มสูงสุดๆที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะต้องดำเนินการจัดให้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนี้ เพราะด้วยที่จากการสอบครั้งที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชี ยังคงไม่เพียงพอตามจำนวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องการ

ดังนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่า ในห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะออกหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกรอบตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง ว่าจะยังคงประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้ หรือจะประสงค์ดำเนินการสรรหาเอง โดยการรับโอน ทั้งนี้ เมื่อ อปท. แจ้งความประสงค์ให้ กสถ. แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมจัดสอบแข่งขันต่อไป

ในเบื้องต้น จากข้อมูลการสอบแข่งขันครั้งที่ผ่านมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)  264 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) 25 อัตรา
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) 8 อัตรา
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) 10 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) 11 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) 26 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) 166 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 22 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) 14 อัตรา
ครูผู้ช่วย (เกษตร) 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) 8 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) 22 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) 17 อัตรา
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) 5 อัตรา

* หมายเหตุ ตัวเลขจำนวนอัตรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สุดท้ายนี้ สำหรับท่านที่มีคุณวุฒิครูในสาขาวิชาข้างต้น และมีใบประกอบวิชาชีพครู ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะมาถึง … 

ส. เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น รายงาน
17 เมษายน 2561

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook