ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277

ปลัดศักดิพงศ์ เผยความคืบหน้า’สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น’ คาดเปิดรับสมัครกลางปี61

ประชุม ก กลาง ท้องถิ่น แจ้งความคืบหน้า ‘สอบบรรจุข้าราชการ’ คาดประกาศรับสมัครกลางปี 61

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 – ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ในฐานะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ได้โพสต์สรุปรายงานการประชุม ทั้งในประเด็นหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล – หารือกรณีกำหนดระยะเวลากรณีตำแหน่งบริหาร/อำนวยการว่าง – กรณีกรมบัญชีกลางแจ้งว่าการซ่อมแซม รื้อถอน ต่อเติม ปรับปรุง ตามหนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

รวมได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการเตรียมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ2 ดังนี้

ความคืบหน้าเรื่องสอบแข่งขัน กสถ. คาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ ประมาณกลางปี 2561 ตำแหน่งที่ขาดแคลน ครู /ช่าง /การเงินการบัญชี/จัดเก็บรายได้ ฯลฯ โดย กสถ. จะทำหนังสือสอบถามมายัง อปท.อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยัน หรือ ยกเลิกความต้องการ

อ้างถึง

ตำแหน่งที่ขาดแคลน ครู /ช่าง /การเงินการบัญชี/จัดเก็บรายได้ ฯลฯ

ก่อนหน้านี้ ปลัดศักดิพงศ์ ได้เปิดเผยว่า “ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เช่น ช่างโยธา การเงินการบัญชี จัดเก็บรายได้ สาธารณสุข รวมทั้ง ครู หรือเรียกแบบเหมาเข่ง คือ ครู คลัง ช่าง หมอ ตำแหน่งเหล่านี้ยังขาดแคลนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ซึ่งก่อนสอบ จะต้องมีหนังสือสอบถามมาที่ท้องถิ่นเสียก่อน ว่าตำแหน่งว่างที่ยังไม่ได้มีคนไปบรรจุท้องถิ่นยังมีความต้องการอยู่หรือไม่ ?

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook