ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277
ชื่อสินค้า:

หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ข นักวิชาการศึกษา

รหัสสินค้า: Book-04
รายละเอียด:

“หนังสือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา”

หนังสือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ภาค ข นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ (สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ)
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน สรุปเน้นจุดสำคัญ และความรู้ในสายงานที่ต้องปฏิบัติ พร้อมแนวข้อสอบ
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการสอบแข่งขันประกอบไปด้วย
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) , ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553)
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– สาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตาม”ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
– แนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

 

เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน สรุปเน้นจุดสำคัญ

 

ประสบการณ์ของผู้เขียน “ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น”
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
✓ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ (ระดับ3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ลำดับที่ 1
✓ สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือภาค ข นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน สรุปเน้นจุดสำคัญ และความรู้ในสายงานที่ต้องปฏิบัติ พร้อมแนวข้อสอบ

จำหน่ายเล่มละ 350 บาท + ค่าส่งด่วน 50 บาท
พร้อมจัดส่งทันที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☛ ID Line @booklocal
☛ โทร. 099-932-5277

ราคา: 350 บาท
สอบถามสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID @booklocal
เบอร์โทร 099-932-5277

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook