ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277
ชื่อสินค้า:

หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ข เจ้าพนักงานธุรการ

รหัสสินค้า: Book-05
รายละเอียด:

“หนังสือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ”

หนังสือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ภาค ข เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน (สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ)
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการสอบแข่งขันประกอบไปด้วย
* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
* พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
* พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
* แนวข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลย

 

สรุปเนื้อหาเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อปท. พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ

 

ประสบการณ์ของผู้เขียน “ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น”
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
✓ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ (ระดับ3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ลำดับที่ 1
✓ สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือภาค ข เจ้าพนักงานธุรการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
“สรุปเนื้อหาล่าสุด ปี 2559  พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ” เน้นๆคุณภาพ

จำหน่ายเล่มละ 350 บาท + ค่าส่งด่วน 50 บาท
พร้อมจัดส่งทันที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☛ ID Line @booklocal
☛ โทร. 099-932-5277

ราคา: 350 บาท
สอบถามสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID @booklocal
เบอร์โทร 099-932-5277

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook