ติดต่อ-สอบถาม 099-932-5277
ชื่อสินค้า:

หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ข นักพัฒนาชุมชน

รหัสสินค้า: Book-03
รายละเอียด:

“หนังสือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน”

หนังสือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ภาค ข นักพัฒนาชุมชน (สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ)
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการสอบแข่งขันประกอบไปด้วย
* พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542
* พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
* พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
* พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
* ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
* ระเบียบฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
* ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
* ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) , กชช. 2ค

 

สรุปเนื้อหาเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแนวข้อสอบ (เค้าโครงจากข้อสอบจากสนามสอบแข่งขันล่าสุด)

 

ประสบการณ์ของผู้เขียน “ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น”
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของสำนักงาน ก.พ.
✓ สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
✓ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ (ระดับ3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ลำดับที่ 1
✓ สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือภาค ข นักพัฒนาชุมชน
“สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ” เน้นคุณภาพ

จำหน่ายเล่มละ 350 บาท + ค่าส่งด่วน 50 บาท
พร้อมจัดส่งทันที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☛ ID Line @booklocal
☛ โทร. 099-932-5277

ราคา: 350 บาท
สอบถามสินค้าเพิ่มเติม
LINE ID @booklocal
เบอร์โทร 099-932-5277

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook